Year : 2017 Volume : 32 Issue : 1

Full Text (PDF)

SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİNİN TÜRKİYE’DEKİ DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

Open Access

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’de balıkçılık sektöründe faaliyet gösteren su ürünleri kooperatiflerinin örgütlenmesinin tarihsel gelişimi, dünü, bugünü, ekonomik ve sosyal öneminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türkiye’de su ürünleri kooperatifleri, Halk Bankası’nın öncülüğünde örgütlenmeye başlamış ve ilk olarak 1943 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Öncelikle 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve arkasından 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun çıkması ile balıkçılığa ve kooperatifçiliğe verilen teşvik edici desteklerle balıkçılar kooperatif çatısı altında örgütlenmeye başlamış ve kooperatif sayısında artışlar kaydedilmiştir. Günümüzde 2016 yılı itibarıyla Türkiye’de 552 birim su ürünleri kooperatifi ve kooperatiflere ortak 30.845 balıkçısı, 16 bölge birliği ve üst örgütlenmeyi sağlayarak bir merkez birliği olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.

Keywords

Balıkçılık   Kooperatifçilik   Su Ürünleri Kooperatifler   Örgütlenme   Kırsal kalkınma  

Corresponding Author

Kadir DOĞAN

Authors

Kadir DOĞAN

References

 • • Arısoy, S. (1965). Balıkçılık kamu sektörü hizmeti ve balıkçılık kooperatiflerinin organizasyonu problemi. Karınca Kooperatif Postası, Temmuz 1965, sayı, 343, s 22
 • • Arısoy, S. (1974). Türkiye su ürünleri kooperatifleri hareketinin stratejisi ne olmalı II? Balık ve Balıkçılık, 22(4), 23-25.
 • • Arpa, H. (2015). Balıkçılık Tarihimizden Notlar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Özdoğan Matbaası, s 316. Yenimahalle-Ankara
 • • Başaran, H., Özsaraç, B., Tunçağıl, H., Uçan, I., Gökalp, H. & Kıyak, N.Ö., (2015). Kooperatiflerin Yönetimine Küresel Sürecin Etkisi (Stratejik Yönetim Dönemi). Ed. Hikmet Kavruk. 21. Milletlerarası Kooperatifçilik Kongresi, 305-323. 14-15 Mayıs 2015. Safranbolu-Karabük
 • • Başer, H. (1983). Türkiye’de ve dünya’da kooperatif kuruluşların sosyo-ekonomik yapısı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Uludağ Üniversitesi Yayınları Yayın No: 3- 020- 0066, Bursa.
 • • Bilgin, N. & Tanıyıcı, Ş. (2008). Türkiye’de kooperatif ve devlet ilişkil
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.18864/TJAS201703

Submission : 21 Eyl 2016

Published : 22 Oca 2017

Full Text (PDF)

PAST, TODAY AND THE FUTURE OF FISHERIES COOPERATIVES IN TURKEY

Open Access

Abstract

The aim of this study is to make an analysis on the historical development process, past, today, economic, and social importance of the fisheries cooperative organizations that operates in the fisheries sector in Turkey. Fisheries cooperatives begun to organize under the leadership of Halk Bank (a Turkish Government Bank) and the first cooperative was established in 1943 in Istanbul. Because of the promotive supports given to the fisheries sector and cooperative system after the Cooperatives law (#1163) and Fisheries law (#1380); fishermen begun to organize under the roof of cooperatives and a rise in the number of cooperatives were detected. Nowadays, as of 2016, there are 552 unit fisheries cooperatives and 30.845 fishermen as cooperative society operating in Turkey under the organization of 16 regional union of cooperatives and an upper organization of a central union of cooperatives. 

Keywords

Fisheries   Cooperative system   Fisheries cooperatives   Organization   Rural development  

Corresponding Author

Kadir DOĞAN

Authors

Kadir DOĞAN

References

 • • Arısoy, S. (1965). Balıkçılık kamu sektörü hizmeti ve balıkçılık kooperatiflerinin organizasyonu problemi. Karınca Kooperatif Postası, Temmuz 1965, sayı, 343, s 22
 • • Arısoy, S. (1974). Türkiye su ürünleri kooperatifleri hareketinin stratejisi ne olmalı II? Balık ve Balıkçılık, 22(4), 23-25.
 • • Arpa, H. (2015). Balıkçılık Tarihimizden Notlar. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Özdoğan Matbaası, s 316. Yenimahalle-Ankara
 • • Başaran, H., Özsaraç, B., Tunçağıl, H., Uçan, I., Gökalp, H. & Kıyak, N.Ö., (2015). Kooperatiflerin Yönetimine Küresel Sürecin Etkisi (Stratejik Yönetim Dönemi). Ed. Hikmet Kavruk. 21. Milletlerarası Kooperatifçilik Kongresi, 305-323. 14-15 Mayıs 2015. Safranbolu-Karabük
 • • Başer, H. (1983). Türkiye’de ve dünya’da kooperatif kuruluşların sosyo-ekonomik yapısı, Uludağ Üniversitesi Basımevi, Uludağ Üniversitesi Yayınları Yayın No: 3- 020- 0066, Bursa.
 • • Bilgin, N. & Tanıyıcı, Ş. (2008). Türkiye’de kooperatif ve devlet ilişkil
Daha Fazla Göster

Details

DOI 10.18864/TJAS201703

Submission : 21 Eyl 2016

Published : 22 Oca 2017

Full Text (PDF)